Pro přihlášení do našeho oddílu je nutné se osobně dostavit na cvičení. Formulář přihlášky obdržíte od cvičitelek (2ks - za rodiče a dítě). Vyplněné přihlášky pak odevzdáte spolu s fotografiemi pasového formátu opět cvičitelkám na hodině.

Příspěvky se nově budou od 1. 1. 2020 hradit pouze bezhotovostně. Platební údaje naleznete na Vaší přihlášce.

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden - prosinec).

Výše příspěvků na rok 2020 činí 2600,- Kč za pár rodič + dítě.

K příspěvkům se navíc připočítává vratná záloha 100,- Kč na čipovou kartu pro každého člena.

Ve vyjímečných případěch přijímáme platby pololetní. Za 1. pololetí (leden - červen 2020) činí celková výše příspěvků 2000,- Kč za pár + 200,- Kč vratná záloha.

Pro členy, kteří zahájí docházku v září, bude výše příspěvků do konce kalendářního roku 1900,- Kč za pár + 200,- Kč vratná záloha.


Kde a kdy cvičíme?

TJ Sokol Praha Vršovice

Vršovické náměstí 111/2

109 00 Praha 10

Vchod z ulice Sportovní.

Pondělí 16 - 17:00

Čtvrtek 17 - 18:00

v baletním sále.

Kontakt

Jitka Poledníková